08.9999.1357

Trường có độ an toàn thấp không được mở cửa

Dự thảo bộ tiêu chí đánh giá đang được Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM lấy ý kiến nhằm chuẩn bị cho giáo viên, học sinh trở lại trường tại quận, huyện an toàn phòng chống Covid-19.

Bộ tiêu chí tại cơ sở giáo dục mầm non gồm 10 thành phần: Số lượng trẻ, giáo viên, nhân viên tối đa cùng một thời điểm; khoảng cách giữa người với người trong phòng sinh hoạt; khoảng cách mỗi người bên ngoài; rửa tay sát khuẩn; đeo khẩu trang; kiểm tra thân nhiệt; tổ chức xe đưa đón; tổ chức ăn sáng, bán trú; có phòng cách ly; thời gian hoạt động sau 16h30.

Điểm đánh giá tối đa cho mỗi thành phần là 10. Trường càng ít học sinh, khoảng cách giữa mọi người càng lớn, có điều kiện đảm bảo an toàn như rửa tay, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, phòng cách ly, không tổ chức ăn sáng, bán trú, không hoạt động sau 16h30, điểm đánh giá càng cao.
xem thêm...